Ungvári Hungarológiai Központ


Ungvári Hungarológiai Központ

Centr Hungarologiji

 

Vezető:
Lizanec Péter igazgató, egyetemi tanár

    Az Ungvári Hungarológiai Központ rektori rendelettel 1988. január 14-én jött létre az Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke tanárainak kezdeményezésére. A rektori rendeletet 1988. szeptember 22-én megerősítette a Szovjetunió Oktatásügyi Állami Bizottsága.

A Hungarológiai Központ célja és feladatai: a tudományos, pedagógiai vagy egyéb közérdekű munka támogatása és egybehangolása magyar nyelv, irodalom, történelem, néprajz és kultúra tanulmányozása terén; azon kutatók, tanárok és más szakemberek munkájának és együttműködésének elősegítése, akik Ukrajna területén főiskolákon, tudományos intézményekben, iskolákban, kiadóhivatalokban és szerkesztőségekben az említett tudományok terén működnek; tudományos bázisként szolgálni a hazai hungarológus szakemberek számára; tudományos együttműködés a Magyar Köztársaság és más országok hungarológiai központjainak tudósaival; az országukban folyó hungarológiai kutatások koordinálása; a Kárpátalján élő magyarok, ukránok és más nemzetiségek anyagi és szellemi kultúrájának interetnikus vizsgálata.

A Hungarológiai Központban jelenleg a tudományos kutatók közül fél állásban egy nagydoktor és három kandidátus, valamint három tudományos kutató teljes állásban dolgozik. A Központban ketten védtek meg kandidátusi értekezést. Főbb kutatási témák: ukrán-magyar nyelvközi (nyelvjárásközi), irodalmi és etnokulturális kapcsolatok, magyar nyelvjárások és nyelvföldrajz. Több tudományos munkát publikáltunk: monográfiák, segédkönyvek (ukrán nyelvből magyarok részére és magyar nyelvből ukránok, oroszok részére) stb. A Központ munkatársai előkészítették és kiadták a magyar-ukrán szótárt, A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlaszát (2 kötet), valamint dolgoznak Kárpátalja települései történelmi neveinek visszaállításán. Nyolc nemzetközi tudományos konferenciát rendeztünk. 1991-től évenként megjelenik a Központ folyóirata - az Acta Hungarica. Eddig kilenc számot sikerült kiadnunk.

Még egy fontos tényezőt kell megemlítenünk: Kárpátalja nagyon gazdag népköltészeti és néprajzi hagyományokkal rendelkezik, a levéltárokban még sok a feldolgozatlan anyag, amelyet közös erővel, közös kutatói munkával mihamarabb felszínre kell hozni. Egyszóval, attól függetlenül, hogy Ukrajnában a jelenleg uralkodó nehéz gazdasági helyzet következtében nagyon csekély a Hungarológiai Intézet finanszírozása, elmarad a következő Acta Hungarica kötetének kiadása. Mi optimisták vagyunk, és bízunk abban, hogy a helyzet javul, és úgy gondoljuk, hogy minden reményünk megvan az Ungvári Hungarológiai Intézet működéséhez.

 

88000 Uzhhorod
Zamkovaja 12.
UKRAINA

 

Tel: +380 31 22 341 15
Fax: +380 31 22 34277
E-posta: lizanec@univ.uzhgorod.ua